Schopnost komunit přizpůsobit se extrémnímu suchu se stále zlepšuje

Pan Kararsa Dida Elema (55) je chovatel ovcí žijící v okresu Kanchalo v oblasti Dillo. Má devět dětí a obživa celé jeho rodiny je závislá na chovu dobytka. Díky klimatickým změnám (období sucha jsou delší a intenzivnější, zatímco období dešťů jsou kratší a prudší) a tím i způsobeným nedostatkem zdrojů (voda, pastviny) se pro něj chov dobytka stává stále obtížnějším.

Vzhledem k tomu, že pan Kararsa neměl v minulosti dostatek včasných prověřených informací o počasí, využíval pro péči o své stádo a pro rozdělování omezených zásob potravy tradiční metody předpovídání počasí (například zkoumáním chování dobytka a jejich zvyků). I přes jeho vynalézavost při užívání těchto metod se pan Kararsa setkal s řadou vážných problémů – jak dlouho bude trvat sucho, jaké jsou alternativy při dlouhodobém nedostatku vody a další. Nedostatek včasných informací tak vedl pana Kararsu do problémů při plánování péče o stádo.

Ilustrační fotografie. © Glenn Shaw/CARE

Život pana Kararsy se nicméně zlepšil díky systému včasných a spolehlivých varování, který využíval v rámci projektu zaměřeného na snižování rizik přírodních katastrof financovaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a dárci CARE Česká republika.

Dle jeho vyprávění byli s rodinou zvyklí pravidelně se stěhovat do oblastí s dostatkem vody a dostupnou pastvinou pro dobytek a tím překonat stále intenzivnější sucha. Díky systému včasného varování a komunitních přípravných plánů, které jsou připraveny samotnou komunitou v rámci projektu, jsou pan Kararsa a jeho komunita schopni dlouhodobějšího plánování. Jak vypadají konkrétní kroky pastevců? Nejen, že pastevci vědí, kdy nastanou kritická sucha, ale zvířatům dávají krmivo, které uskladní během předchozí krátké sezóny dešťů. Aby se vypořádali s nastupujícím suchem, prodávají také některé slabší kusy dobytka a nakupují místo toho potravu pro vlastní spotřebu. Díky tomu mohou nejen přežít, ale i vést důstojné životy.

Farmář Kararasa druhý zprava.

Rovněž pan Kararsa zdůraznil, že jednotlivé workshopy mu poskytly spolehlivou předpověď srážek důležitou k tomu, aby mohl provést rozhodnutí co, kdy a kde během sezóny dešťů udělat. Dodal také, že oproti dřívějšku má mnoho sousedů, včetně jeho samotného, připravené zásoby krmiva. Pan Kararsa očekává, že díky novým znalostem a konkrétním plánům, na kterých se sám podílel, bude schopen reagovat na situaci sucha a ubránit se kritickým následkům této přírodní katastrofy. 

Pan Kararsa také šíří ve své komunitě informace včasného varování a to díky spolupráci jak s místní pobočkou organizace CARE, ale i ve spolupráci s místní vládou. Poté, co se účastnil semináře zaměřeného na plánování konkrétních kroků při nastalé katastrofě, vrátil se do svého okresu a poskytnul své komunitě informace o předpovědi počasí pro nadcházející sezónu dešťů a také jim pomohl připravit se na její možný průběh. Důsledkem nových informací se komunita mohla připravit jak zadržením dešťové vody, nebo pěstováním odolných plodin.

Chovatel Kararsa také zmiňuje, že má v plánu prodat několik málo kusů dobytka a získané peníze si uložit do banky, aby snížil očekávané riziko přicházející s nastávajícím suchem. Dále zdůraznil potřebu získat budovu s větší kapacitou, ve které by tradiční meteorologové vytvořili centrum, které bude poskytovat včasná varování celé širší komunitě.

Ilustrační fotografie. © Josh Estey/CARE

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.