Bosna a Hercegovina: Lepší sociální ochrana skrze posílení kapacit neziskových organizací

Copyright: CARE

Doba trvání: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2020

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

Špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost v Bosně a Hercegovině způsobují zvyšující se nestabilitu systému sociálního zabezpečení. To značně ovlivňuje sociálně-ekonomickou situaci občanů, zejména těch nejzranitelnějších skupin. Státní i nestátní poskytovatelé služeb mají nedostatečné kapacity a financování.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je chránit nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, ale také šířit osvětu o problematice sociální ochrany mezi běžné obyvatele.

Sociální služby a pomoc různě znevýhodněným skupinám obyvatel (mezi něž patří např. ženy, senioři, atd.) velmi často poskytují nestátní spolky a neziskové organizace.  Budováním jejich schopností a rozšiřováním jejich technických znalostí, již třetím rokem podporujeme jejich rostoucí nezávislost a sílu.

K dosažení strukturální změny a udržitelnému rozvoji sociální ochrany na celostátní úrovni je třeba neustálé aktivní zapojení těchto organizací do tvorby a implementace relevantních politik a budování spolupráce se zástupci státní správy na místní, regionální i národní úrovni. CARE proto podporuje tyto snahy skrze profesionalizaci a posílení mandátu zástupců občanské společnosti v Bosně a Hercegovině.

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH:
  • Zorganizujeme minimálně 14 setkání zástupců občanské společnosti se zástupci státní správy na téma sociální ochrany.
  • Přístup k sociální ochraně a službám pro cílovou skupinu navýšíme minimálně o 25 %

Copyright: CARE

Tento projekt navazuje na tříletý projekt podpořený z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

O práci neziskových organizacích na Balkáně spolupracujících s CARE jsme psali také v těchto článcích: