Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, vydělávají ale jen třetinu celosvětového příjmu a vlastní méně než dvě procenta země. Jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami.

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Soustředí se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

Ilustrativní fotografie: CARE Kamboža, stavební pracovnice, © Charles Fox/CARE

Byť je v České republice Mezinárodní den žen a 8. březen poznamenán komunistickou minulostí, která ho využila ke své propagandě, připomínat a oslavovat tento den je stále důležité. Znamená to podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a veřejném životě vůbec. Ačkoli došlo k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a státech uspokojující. V některých zemích má postavení žen ještě dlouhý kus cesty před sebou.

Pomocí cílených projektů pro ženy a dívky, stejně jako pro muže a chlapce, mohou být změněny gender stereotypy a zmírněná až odstraněna diskriminace žen. Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají o 2,2 dětí méně. Jeden rok, ve kterém dívka navštěvuje školu, může zvýšit rodinný příjem až o 20 %.

Můžete s CARE Česká republika pomoct ženám a dívkám i vy na balikypomoci.cz nebo dárcovskou sms na 87 777.