Aby lidé netrpěli hladem a podvýživou

Navzdory pokroku v posledních desetiletích trpí chronickou podvýživou nebo hladem přibližně 795 milionů lidí – jinak řečeno jeden z devíti. Když je jídla nedostatek, ženy jsou první, které hladoví. Faktem je, že na světě je dostatek potravin, které mohou nasytit všechny, avšak ne ke každému se dostanou.

Existují tři hlavní faktory vedoucí k potravinové a výživové nejistotě:

  • chudoba lidem znemožňuje nakupovat potraviny
  • změna klimatu ovlivňuje produkci potravin, zejména u drobných zemědělců
  • a k hladovění významně přispívá i plýtvání potravinami.

Tváří v tvář rostoucí potravinové nejistotě CARE pracuje v některých nejzranitelnějších komunitách světa s cílem zajistit, aby nikdo nemusel zemřít hladem ani trpět chronickou podvýživou. CARE pracuje s cílem pomoci lidem najít udržitelné způsoby, jak si zajistit jídlo a podpořit dlouhodobé metody snižování jejich zranitelnosti vůči hladu a podvýživě. Zahrnuje to podporu farem a zemědělských usedlostí, aby se zajistilo dobré zásobování místních trhů, dále řízení přírodních zdrojů a to tak, aby byly občané méně ohroženy dopadem změn klimatu a měli větší možnosti živobytí a dostali se snáze k potravinám.

Práce CARE v oblasti potravinové bezpečnosti a výživy zahrnuje jak reakce na mimořádné situace a katastrofy, tak pomoc drobným zemědělcům, rybářům a pastevcům trvale udržitelně zvyšovat produktivitu, zlepšovat jejich přístup na trh, budovat odolnost vůči změnám klimatu a zajišťovat výživu jejich rodin. Zdůrazňujeme úlohu, kterou hrají drobní zemědělci v malém měřítku při zajišťování potravinové bezpečnosti celých komunit.

Abychom dosáhli našeho cíle zajištění potravinové bezpečnosti 50 milionů chudých a zranitelných lidí, používáme strategický rámec s názvem She Feeds the World, tzn. Ona krmí svět. Touto aktivitou přispívá k posílení rovnosti mezi muži a ženami. Zabýváme se čtyřmi pilíři bezpečnosti potravin a výživy: přístupem, dostupností, využíváním a stabilitou.

Do roku 2020 pomůžeme 50 milionům chudým a zranitelným zvýšit dostupnost potravin a odolnost vůči změnám klimatu.

Podvýživa

Podpora zemědělců

Přístup k pitné vodě

Aktuálně

Humanitární pomocZdraví
21 září, 2020

Roušky pro Gruzii – CARE Česká republika chrání lékaře a zdravotní pracovníky před COVID-19

Jak se bránit nemoci v zemi, kde je zdravotnický systém…
Humanitární pomocSoběstačnost žen a dívek
21 září, 2020

3 roky od masakru v Myanmaru: Rohingové zůstávají na rozcestí, bez vyhlídek na lepší budoucnost

V uprchlických táborech v Bangladéši stále čeká bez mála 1…
Humanitární pomocSoběstačnost žen a dívek
20 září, 2020

Opomíjené & Utlačované: Pandemie COVID-19 násobí nerovnost mezi pohlavími, nedostatkem jídla jsou nejvíce zasaženy ženy a dívky

“Pokud nezohledníme nerovnost mezi muži a ženami v plánech na zajištění potravinové bezpečnosti…
O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: