Hassana Bello. © CARE Niger

Hassana Bello je již šestým rokem uprchlicí. V Nigérii vlastnila farmu a žila klidným životem. Ozbrojený konflikt vše změnil. Nyní žije v cizí zemi a snaží se uživit sebe a svou rodinu. Podporu v novém životě nalezla díky vzájemné pomoci žen v nové komunitě a CARE.

Čtyřicetiletá matka pěti dětí Hassana Bello (na fotografii) pochází původně z Doron Baga v severní Nigérii.  Život rodiny probíhal poklidně. V Nigérii vlastnili farmu a dařilo se jim dobře. Až do roku 2013. Tehdy oblast zasáhl ozbrojený konflikt. Ve strachu o život byla rodina nucena opustit svůj domov a uprchnout do sousedního Nigeru.

„Už je to 6 let od té doby, co jsme opustili naše domovy v Nigérii. Vzpomínám si na strastiplné okamžiky, kdy jsme na útěku pili špinavou vodu plnou červů a hlíny. Nyní žijeme v dřevěném domě s plachtou a můžeme za to děkovat Bohu“, vzpomíná Hassana.

SPOŘENÍ PODPORUJE CELOU KOMUNITU

V těžkých začátcích Hassaně a dalším ženám v nouzi pomohla CARE. Od roku 1991 podporuje po celém světě zakládání komunitních spořících kooperativ (anglicky Village Savings and Loan – VSLA). Učí ženy finanční gramotnosti a vysvětluje jim principy trhu. Díky kooperativám se ženy stávají ekonomicky nezávislými, uživí sebe a své rodiny. Většinou se jedná o skupiny s 20-30 členkami, které se setkávají na pravidelné bázi. Každá do ní vkládá počáteční kapitál a posléze pravidelně přispívá. Skupina společně rozhoduje o tom, která z členek dostane půjčku za účelem investice do svého podnikání. V případě, že je některá z nich zasažena neočekávanou krizí, je ostatními členkami finančně podpořena.

Každá členka v Hassanině skupině týdně přispívá 20 nigerijských nair (přibližně 14 Kč). Tyto peníze využívají například na pomoc matkám samoživitelkám nebo nemocným lidem, kteří potřebují prostředky na zaplacení léčby.

V NIGERU POMÁHÁ I ČESKÁ REPUBLIKA

Niger je zemí, kde aktivně působí také česká pobočka CARE. V roce 2019 zde uskutečnila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky humanitární projekt Podpora živobytí rodin v Nigeru na pomoc lidem, kteří se stali obětmi teroristických skupin a jejichž možnosti na živobytí byly zničeny. CARE ČR vede v regionu vzdělávací a učňovské kurzy, také zde šíří osvětu v oblasti reprodukčního zdraví. Místní zemědělce školí v udržitelných technikách pěstování plodin a pomáhá jim vybudovat malé zavlažovací plochy fungující na solární energii.