CARE se spolu se svými partnery zavázala do roku 2020 podpořit 150 milionů lidí z nejzranitelnějších a nejvyloučenějších komunit světa. Představujeme vám hlavní cíle působení CARE do roku 2020.

Humanitární pomoc při náhlých katastrofách a konfliktech

Do roku 2020 chce CARE poskytnout 20 milionům lidí postiženým náhlou katastrofou nebo konfliktem kvalitní humanitární pomoc zachraňující životy.

Díky pobočkám v mnoha zemích je při katastrofách a v krizových situacích CARE schopna pomáhat rychle a efektivně přímo na místě. Lidem v postižených oblastech i díky pomoci českých dárců okamžitě distribuuje balíky s potravinovou pomocí, léky, pitnou vodu, hygienické potřeby nebo přikrývky. Po velkých katastrofách zůstává CARE na místě dlouhodobě, aby zajistila obnovu postižené oblasti.

Díky příspěvkům z České republiky poskytuje CARE aktuálně humanitární pomoc v Iráku, Nigeru, Čadu a Zambii.

CARE v roce 2018 pomáhala také v Indonésii, kterou zasáhlo zemětřesení i vlna tsunami. © Fauzan Ijazah/CARE

Pomoc při uplatňování práv na sexuální, reprodukční a mateřské zdraví

Do roku 2020 chce CARE podpořit 100 milionů žen a dívek v tom, aby byly schopny uplatnit svá práva na sexuální a reprodukční zdraví, bezpečné mateřství a život bez násilí.

CARE věří, že všechny ženy, muži a mladí lidé by měli mít spravedlivý přístup k informacím a službám, které potřebují k uplatnění svého práva na co nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví – bez diskriminace, stigmatizace, nátlaku a násilí. Podporujeme proto přístup ke kvalitnímu a komplexnímu poradenství v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, ke vzdělávání a službám včetně antikoncepce a plánování rodičovství, prevenci a péči v oblasti pohlavních chorob a HIV, k předporodní, mateřské a novorozenecké péči a poporodní péči včetně bezpečných potratů a péče po potratu.

Díky příspěvkům z České republiky podporuje CARE aktuálně ženy a dívky v Nigeru.

CARE podporuje ženy a dívky v tom, aby byly schopné uplatnit svá práva na sexuální a reprodukční zdraví. © Sok Vichheka/CARE

Odolnost vůči klimatickým změnám

Do roku 2020 chce CARE poskytnout lepší přístup k potravinám a zkvalitnit výživu 50 milionů lidí a zvýšit jejich odolnost vůči změně klimatu.

Nerovnost ve světě neustále stoupá. Více než 800 milionů lidí v současnosti kvůli nefunkčním a stále nespravedlivějším potravinovým systémům hladoví. Nedostatek obživy způsobují také přírodní katastrofy jako například masivní deště, záplavy, sesuvy půdy či devastující sucha. Kromě toho, že CARE rodinám s dětmi poskytuje potravinové balíky, se zaměřuje také na preventivní opatření – zavlažovací systémy, výsadbu vegetace či školení obyvatel o efektivnějších postupech v zemědělství. Komunitám, které přišly o úrodu, poskytuje osivo odolných druhů zeleniny a obilovin a učí je, jak svá pole správně zavlažovat, jak zabránit erozi půdy a tím dosáhnout co nejvyšších výnosů.

Díky příspěvkům z České republiky pomáhá CARE aktuálně zmírňovat dopady klimatických změn v Etiopii, Nigeru a Čadu.

CARE se snaží o to, aby komunity v krizových zemích dosahovaly udržitelného zemědělství. © Darcy Knoll/CARE

Posílení soběstačnosti žen a dívek

Do roku 2020 chce CARE posílit přístup 30 milionů žen a dívek k ekonomickým zdrojům a zvýšit jejich kontrolu nad těmito zdroji.

Pro CARE je klíčové, aby se zlepšovalo postavení žen ve společnosti, jejich přístup k ekonomickým zdrojům a k rozhodování o sobě samých i o komunitách, v nichž žijí. Aby toho bylo dosaženo, je třeba podporovat rovnoměrný přístup ke zdrojům a kontrolu nad nimi. Dále je třeba prosazovat dlouhodobé změny sociálních norem a ekonomických struktur, z nichž budou moci rovnoměrně profitovat ženy i muži. Právě proto umožňujeme chudým ženám přístup ke vzdělání, podporujeme jejich podnikání a učíme je zakládat komunitní spořicí kooperativy.

Díky příspěvkům z České republiky podporuje CARE aktuálně ekonomickou soběstačnost žen a dívek v Bosně a Hercegovině, Nigeru, Zambii, Thajsku a Čadu.

CARE podporuje ženy a dívky zakládáním komunitních spořicích kooperativ. © Georgina Goodwin/CARE