Darujte dětem šanci na důstojnou budoucnost! Navštivte náš dárkový katalog ještě dnes.
Slider

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

V poštovní schránce mi přistál dopis od CARE a nevím, jak se tam dostal. Možná se Vám to stalo. Nemějte obavu, pokud máte dopis před sebou, můžete si snadno ověřit, jaká data o Vás uchováváme a jak jsme na Vás získali kontakt. Můžete k tomu využít tuto aplikaci: Ověření mých osobních údajů.

Pokud před sebou dopis od nás nemáte, nebo jsme Vás kontaktovali jiným způsobem, a chcete znát podrobnosti ke zpracování Vašich údajů, nahlásit nám změnu ve svých osobních údajích nebo požádat o jejich odstranění z naší databáze, kontaktujte nás prosím písemně nebo telefonicky na této adrese:

CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2

Tel.: 225 850 231
E-mail: care@care.cz

V průběhu několika dní Váš požadavek prověříme a zpracujeme nebo od nás dostanete odkaz do aplikace Ověření mých osobních údajů.

 

1.   Základní pojmy

Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat.

Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR) není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Správce a zpracovatel 
Jak správce, tak i zpracovatel jsou právnické, případně fyzické osoby, které nakládají s osobními údaji.

Správce (v tomto případě CARE Česká republika z.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.

Zpracovatel (v tomto případě CARE Česká republika z.s. a subjekty, které CARE Česká republika z.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo.

2.   Obecně

CARE Česká republika z.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

3.   Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
 • Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)
 • Datum narození (pokud je poskytnuto)
 • IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Způsob získání Vašich údajů
 • Výše a frekvence daru
 • Způsob platby Vašich darů

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tuto informaci uchovat deset let v našich účetních záznamech.

4.   Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

CARE Česká republika používá osobní údaje pro následující účely:

 • Pro zpracování darů
 • Pro komunikaci s dárci
 • Pro zaslání poděkování za dar
 • Pro vystavení potvrzení o daru uplatnitelném v daňovém přiznání pro odpočet
 • Pro informování o naší činnosti a jejích výsledcích
 • Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
 • Pro získání zpětné vazby
 • Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
 • Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

5.   Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, abychom zajistili uvedené účely, zejména komunikaci s dárci. Těmito třetími stranami jsou:

 • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úpravu dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
 • orgány veřejné správy
 • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci apod.)

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky a v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně se třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Seznam třetích stran spolupracujících s CARE Česká republika při zpracování osobních údajů
 • BlueDRM GmbH
 • Česká pošta, s.p.
 • Fundraising s.r.o.
 • Salesforce
 • Google
 • Darujme.cz
 • Darujspravne.cz
 • Darcovskasms.cz
 • Klaviyo

6.   Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům 

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis, k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel, za jakým byly získány, již není nezbytný, prosíme, kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.

Dále máte následující práva:

 • Právo na omezení zpracování: pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
 • Právo na vyřazení, či výmaz: máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání Vašich osobních údajů.
 • Právo požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.   Kontakty

Vaše osobní data a způsob jejich používání je k nahlédnutí v aplikaci Ověření mých osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete na adrese:

CARE Česká republika z.s.
Slezská 2033/11
120 00 Praha 2

telefonicky: 225 850 231

nebo na e-mailu: care@care.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a Vaše stížnost bude prošetřena.

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

8.   Změny v prohlášení

CARE Česká republika z.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

9.   Odběr novinek o CARE

Váš e-mail zpracováváme výhradně pro účely zasílání daného informačního materiálu, a hodláme tak činit po dobu, po kterou budeme tento materiál vydávat. Váš e-mail nepředáváme jiným příjemcům s výjimkou smluvních partnerů, kteří nám zajišťují hromadnou rozesílku. V současné době jde o společnost Klaviyo a Fundraising s.r.o.

Pokud nechcete informační materiál dále dostávat, můžete se z jeho odběru kdykoliv odhlásit v patičce newsletteru. V takovém případě Vaše údaje odstraníme z naší databáze.

O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945 a dnes je jednou z největších humanitárních organizací na světě. CARE ČR je její hrdou součástí opět od roku 2007.
Zvýšenou pozornost CARE věnuje ženám a dívkám, protože mají významný vliv na prosperování celé rodiny i širších komunit.
CARE přináší trvalé změny. Spolu s Vámi toho dokážeme ještě víc. DĚKUJEME
www.care.cz / www.care-international.org
JSME TU PRO VÁS
+420 222 312 805
care@care.cz
Slezská 2033/11
12000 Praha 2
IČ: 22694102
IDDS: kx7t834
DMS CARE 90 na 87 777
BANKOVNÍ ÚČTY
Dárcovský účet:
219 619 502/0300 (ČSOB)
Sbírkový účet:
243 308 210/0300 (ČSOB)
Provozní účet:
287 115 111/0300 (ČSOB)
Informace k zahraniční platbě.

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace:

Chci dát rychlý příspěvek:

Chci dostávat informace: