Amreh je jedna z milionu lidí v Etiopii, kteří byli v roce 2018 nuceni opustit svůj domov. Svůj život musela sbalit do jediné tašky a uprchnout před jistou smrtí. Etnický koflikt v oblasti Gedeo a západním Guji v jižní Etiopii přerostl v enormní násilí. Umírali nevinní lidé, domy byly spáleny na prach a úroda zničena. Většina vnitřně vysídlených Etiopanů měla na sbalení toho nejnutnějšího jen pár minut. Útočiště našli ve veřejných budovách, jako jsou školy a kostely. Ty však brzy praskaly ve švech, jejich kapacita byla naplněna na maximum.

V následujících měsících se museli přestěhovat do kempů, kde žijí až dodnes. Šest měsíců bezesných nocí a přemítání o budoucnosti. Do zničených vesnic se nemohou vrátit. Není kam. Co bude dál? Přišli o domov, rodinu i živobytí.

 

V Amrehivě stanu je těžké něco vidět. Oči pálí, když se hustý kouř z hořícího palivového dříví šíří po provizorní kuchyni. Stísněný prostor uvnitř se používá nejen k vaření, ale i pro spaní. Pro pocit soukromí pověsila Amreh alespoň záclony. O soukromí však nemůže být řeč. Každé slovo a pohyb je slyšet i mimo stan. Střecha má otvory a kdykoli prší, půda uvnitř se změní v bláto. Jediným majetkem Amreh je taška, kterou si stihla vzít, když utíkala ze svého domova během útoků ozbrojených skupin. Před čtyřmi dny Amreh porodila syna. Když jej vezme do náručí, celá se rozzáří.

“Před čtyřmi dny jsem porodila svého chlapečka. Je to jeden z důvodů, proč jsem utekla. Můj domov se nacházel na velmi odlehlém místě, bez nemocnic nebo lékařů, kteří by mi pomohli při porodu. Občas jsem chodila na prohlídky a zase se vracela zpět, ale 30. června byla moje vesnice napadena, a já věděla, že se již nemám kam vrátit. Uprchla jsme s manželem a dětmi do nedaleké vesnice Har.  Tři měsíce jsme bydleli v prázdné škole, což bylo velmi těžké. Mnoho lidí kolem nás bylo nemocných a museli jsme sdílet malý prostor ve třídě s mnoha dalšími vysídlenými vesničany. Byla jsem tehdy v pátém měsíci těhotenství. Po nějaké době nám bylo řečeno, že bychom se mohli přestěhovat do tábora nebo se vrátit domů, ale protože ozbrojenci spálili náš dům, neměli jsme se kam vrátit. Šli jsme do tábora, abych mohla porodit svého syna v bezpečném prostředí. Protože sanitka nemohla dorazit včas, pomohli i ostatní vysídlenci v táboře. Zůstáváme teď ve stanu mého bratra, ale doufám, že brzy budeme budovat vlastní úkryt.

Život zde je stále obtížný, ale lepší než ve škole. Máme zde přísun potravin a lékaři dochází do mého domova, aby prohlídli mě a mé dítě. Přesto se obávám budoucnosti. Měli jsme stabilní život. Chtěli jsme postavit novou železnou ocelovou střechu na našem starém domě, dokonce i peníze jsme už měli našetřené. Teď je ale všechno pryč. Úspory jsme museli použít na to, abychom přežili. Vše, co si přeju, je stabilní budoucnost. Chci pracovat na trhu, obchodovat s kávou, vychovávat své děti a vybudovat nový domov,” vypráví svůj příběh třicetiletá Amreh Shiferaw.

O ETIOPII

Etiopie je zemí, která hostí mnoho uprchlíků z okolních zemí, ale i uprchlíků vnitřních (tkzv. vnitřně přesídlené osoby).  Od začátku roku 2018 své domovy opustilo, a v rámci země se přesunulo, více než 1,4 milionu lidí – to je o něco málo více než celkový počet obyvatel Prahy.

CARE se snaží podpořit potřebné nejen okamžitou humanitární pomocí (zajištění základních životních podmínek), ale i komunity posilovat a ničivým následkům katastrof předcházet různými preventivními opatřeními.

Vnitřně přesídlení osoby prchají díky konfliktům a nedostatku zdrojů (přístup k vodě, nemožnost obživy a další), které jsou úzce spojeny s přírodními katastrofami (sucha, povodně) a další. Například v oblasti Borena zone (která sousedí s West Guji zone), CARE Česká republika za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí a ČR a dárců ČR podporuje program posilování komunit a jejich připravenost na přírodní katastrofy. V rámci projektu se komunity učí jak se na přírodní katastrofy připravit tak, aby následky byly co nejmenší s využitím místních osvědčených znalostí. Více zde.

Vnitřně přesídlené osoby podporuje CARE Česká republika s partnery za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky (program MEDEVAC), například  také v Nigeru. V Nigeru je projekt zaměřen na podporu zdraví matek a dětí ve vysídlených komunitách. Přečtěte si.