Během čtyř let zažila země nejhorší propuknutí cholery v historii, hladomor, totální ochromení ekonomiky a téměř 20 000 leteckých náletů. Více než 70 000 lidí zemřelo a 4 miliony lidí muselo opustit svoje domovy. 80% populace je závislá na humanitární pomoci.

„Jsme v situaci, která už snad nemůže být horší,” říká Johan Mooij, ředitel CARE Jemen. „Nádherná země byla zničena čtyřmi roky bojů a ekonomického kolapsu. Deset milionu lidí je na pokraji hladomoru; polovina zdravotnických zařízení nefunguje; lidé jsou denně bombardováni a ohrožováni nášlapnými minami.”

Jako důsledek čtyřletého válečného konfliktu a hospodářského úpadku se většina obyvatel Jemenu stala závislou na humanitární pomoci. Bez jídla, vody a zdravotní péče, kterou zabezpečují humanitární organizace by čelilo hladomoru čtvrt milionu lidí a masivně by se šířily závažné choroby jako je cholera. V současnosti je vystavenu hladomoru na 65 000 obyvatel Jemenu.

© Daw Mohammed/CARE

„Miliony rodin ztratily svá živobytí,“ říká Mooij. „Ženy, které kvůli bojům přišly o své manžely a příbuzné, se musejí starat o přežití svých rodin. Nejenže truchlí nad lidmi, které milovaly, kteří byli zabiti nebo zmizeli, ale také musí najít způsoby, jak své děti nakrmit a ujistit se, že mají čistou vodu k pití a léky, pokud jsou nemocní. Je téměř nemožné si takové podmínky představit. “

Ateqah je třiatřicetiletá žena a matka třech dětí.  Žije v okrese Jabal Yazid v oblasti Amran na severu Jemenu. Její manžel odešel a ona ho od té doby neviděla – neví, zda je naživu nebo mrtvý. Žije se svými dvěma syny a jednou dcerou a jejich sedmdesátiletým dědečkem. „Nemohla jsem najít nikoho, kdo by se o mou rodinu staral,“ říká. „Hledala jsem práci, ale nevím, kde ji najít. Někteří z mých sousedů nám pomohli a poskytli nám dva pokoje a toaletu – každý den nám dali nějaké jídlo a vodu. Každý den jdu pro vodu do studny. Žijeme tady s ničím. Bůh zná naši situaci.“

Ženy mají často trojnásobnou zátěž. Zabezpečují příjmy a potraviny rodinám a jsou vystavovány domácímu násilí. V Jemenu také došlo k nárůstu násilí na základě pohlaví a ženy často nemají kam se obrátit, protože ochranné společenské struktury se zhroutily. Existuje pouze šest ženských útulků v celé zemi a UNFPA (Populační fond OSN) odhaduje, že existuje na 120 000 žen a dívek ohrožených násilím.

© AHMED A. BASHA/CARE

Samer žije se svým manželem, tchánem, dcerou a synem v malé vesnici 8,5 km od jemenského hlavního města Sana’a. „Jednoho dne můj manžel hladověl,“ říká Samer. „Nemohla jsem nic upéct, protože jsem trpěla vysokou horečkou. Hlad mého manžela velmi rozzlobil a málem mě ubil až k smrti.” Samer přežila, ale existuje mnoho žen, které denně čelí takovému druhu týrání.

CARE pomůže přibližně jednomu milionu lidí měsíčně, říká Mooij. Pokrýváme potřeby dvanácti oblastí v Jemenu. Kromě poskytování humanitární pomoci a ochrany, realizujeme projekty zaměřené na posílení postavení žen a mládeže, které pomáhají lidem vytvářet příjmy a dávají jim důstojnost a naději do budoucna. Ale navzdory našemu nejlepšímu úsilí, pokud tato válka bude pokračovat, lidé v Jemenu se konce svého utrpení nedočkají. Zoufale potřebujeme mírové ukončení tohoto smrtícího konfliktu a vyzýváme mezinárodní společenství, aby učinilo vše, co je v jejich silách, aby se to stalo.

© Ala’a Aldewaly/CARE

CARE pracuje v Jemenu od roku 1992 se zaměřením na posílení postavení žen a mládeže; prevence násilí na základě pohlaví; sociální začleňování; řízení vodních zdrojů; posilování občanské společnosti; řádnou správu věcí veřejných; poskytování humanitární pomoci. CARE má dlouhou historii realizace jak vývojového, tak humanitárního programování, jehož cílem je zvýšit schopnost lidí vyrovnat se s krizí. CARE Jemen poskytne pomoc přibližně jednomu milionu lidí měsíčně a zaměstnává 270 národních a mezinárodních zaměstnanců.