Středoafrická republika – Uprostřed Afriky, na okraji zájmu

Středoafrická republika (SAR) je stále málo vyvinutým státem, který bojuje o stabilitu a pokrok. Pnutí mezi různými komunitami je navíc rozdmýcháváno ozbrojenými skupinami a nestabilní politickou situací. Zhruba 2,9 milionu lidí (více než 60 % obyvatelstva SAR) trpí nedostatkem potravy a nutně potřebuje pomoc.

Roboussin je jednou z žen, kterým se podařilo utéci před násilím ze Silanbie, jejího rodného města. Jednoho rána ve čtyři hodiny zaslechla výstřely a věděla, že pokud chce zachránit své čtyři dcery a pět chlapců, musí utéct. Teď se svou rodinou žije v uprchlickém táboře Nanabaria na jihu Čadu. Jsou v bezpečí, ale čelí jiným problémům. „V Silanbie jsme se měli dobře a mohli jsme jíst, kolik jsme chtěli,“ říká její manžel Valentin. „Teď nemáme nic. Děti mi spí u nohou, unavené tím, jak často musí plakat hlady.“ CARE podporuje uprchlíky ze SAR a hostitelské komunity v sousedních zemích (např. Čadu a Kamerunu). Zajišťuje přístup k vodě a kanalizaci, distribuuje plastové povlečení a zdravotní potřeby, a pracuje na prevenci sexuálního násilí a diskriminace.

Roboussin už se nebojí o své bezpečí – musí ale řešit, čím nasytí své děti. © Rakiétou Hassane Mossi/CARE Chad

Niger – Tam, kde se chudí dělí o jídlo s ještě chudšími

Niger je vnitrozemský stát v oblasti Sahelu. Dlouhodobě se potýká s vysycháním půdy a nedostatkem jídla, ke kterému se nově přidaly také hromadné přesuny obyvatelstva a příliv uprchlíků z jiných zemí.

Baana, třicetiletá matka pěti dětí, na vlastní oči pozorovala, jak během několika hodin shořel její dům v Nigérii. „Všechno shořelo na popel,“ vzpomíná s hrůzou. Tehdy těhotná Baana se svou rodinou utekla do města Diffa v Nigeru, kde je přijal starosta jedné ze čtvrtí. CARE jim poskytla bydlení, hygienické potřeby a peníze na to, aby mohli svůj život vybudovat znovu. Dnes Baana pracuje jako dobrovolnice v dětském středisku uprchlického tábora. S dětmi traumatizovanými tím, co ve svých zemích zažily, tam hraje různé hry. „Učím děti hry, které jim pomáhají zapomenout na válku,“říká. Baana se nechce vracet do Nigérie, protože se bojí. Ani začátek nové existence v Nigeru s velmi omezenými prostředky však vůbec není snadný.

Baana učí traumatizované děti hrát si, aby zapomněly na válku. © Rakiétou Hassane Mossi/CARE Niger

Filipíny – Další zničující tajfun

Filipíny patří mezi nejohroženější oblasti v Asii a Tichomoří. Každý rok je zasáhne okolo dvaceti tropických cyklónů. Na následky přírodních katastrof zde podle Světové banky ročně zemře více než 1000 lidí. 74 % těchto úmrtí, 62 % celkových škod a 70 % zemědělských škod je způsobeno právě tajfuny. Filipíny jsou ohroženy také zemětřeseními, erupcemi vulkánů a negativními důsledky vulkanických erupcí. Vliv těchto přírodních katastrof zpomaluje rozvoj a podílí se na udržování chudoby. CARE na Filipínách působí od roku 1949. Poskytujeme nouzovou pomoc a pomáháme obyvatelům předcházet negativním důsledkům katastrof. Když v roce 2018 na Filipíny udeřil tajfun Mangkhut, CARE obyvatelům poskytovala finanční prostředky, potraviny a nářadí na opravu domů.

CARE pomáhá obyvatelům Filipín znovuvybudovat jejich obydlí. © Jiff Ang/AADC/CARE

Haiti – Na pokraji přežití

O katastrofickém zemětřesení, které na Haiti udeřilo v roce 2010, se psalo na celém světě. Když však v roce 2018 zemi zasáhla potravinová krize, světový tisk se o ní téměř nezmínil. Haiti patří mezi státy s největší potravinovou nejistotou. Více než polovině obyvatel dlouhodobě hrozí nedostatek jídla a 22 % dětí zde trpí chronickou podvýživou (jak uvádí WFP Haiti Country Brief). Když Marie-Melia Joseph, matka osmi dětí, chtěla pro svou rodinu nakoupit potraviny, musela jít do obchodu vzdáleného více než hodinu chůze. „Jedli jsme to, co se nám podařilo vypěstovat na našem malém pozemku, zbytek jsme se snažili prodat a nakoupit nějaké jídlo,“ říká. „Některé dny byly lepší než ostatní, stejně si ale nepamatuju, kdy jsme se naposledy pořádně najedli.“To se ale změnilo, když zjistila, že CARE obyvatelům Haiti poskytuje poukazy na nákup čerstvého ovoce a zeleniny a trvanlivých potravin jako kukuřice, fazolí a rýže. „Potravinové poukazy změnily můj život. Konečně mohu mít větší klid a nestrachovat se o to, co zítra budeme jíst,“ říká.

CARE pomáhá Marie-Melii Joseph nasytit její rodinu.  ©Sénèq Pierre-M/CARE

Kromě zmíněných krizí CARE pomáhá například i uprchlíkům v Súdánu, zlepšuje přístup k pitné vodě pro vysídlené obyvatelstvo v Etiopii nebo učí farmáře na Madagaskaru zefektivnit jejich zemědělské postupy.